Amsterdam, donderdag 7 mei 

 

  

De afgelopen weken hebben wij heel zorgvuldig de ontwikkelingen rondom het coronavirus gevolgd. Gezien de berichtgeving vanuit de overheid op op woensdag 6 mei jl. en de bekendheid van hoe het virus zich manifesteert hebben wij onze maatregelen kunnen nemen. Waar mogelijk zien wij vanaf heden weer mogelijkheden om onze service aan huis aan te bieden. 

Met deze service ontzorgen wij jullie graag weer bij de thuisopbaring door middel van thanatopraxie behandeling.

 

Om dit voor iedereen veilig te kunnen houden vragen wij aan u om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

  • De nabestaanden zijn niet aanwezig in de ruimte waar de thanatopraxie behandeling en/of zorghandelingen plaats vinden.
  • Helaas kleden wij niet samen met de nabestaanden.
  • Wij voeren geen thanatopraxie behandeling uit bij een overledene met een vermoedelijke of positief geteste corona besmetting.

 

Wij hopen jullie snel weer tot dienst te kunnen zijn.

Indien jullie nog vragen hebben dan horen wij het graag.

 

Tot snel! 

 

 

 
                 


Vrijdag 20 maart “coronavirus”

In opvolging van onze eerdere mail op 13 maart jl. stellen wij u hierbij opnieuw op de hoogte van onze werkzaamheden en dienstverlening i.v.m. het coronavirus. 

Gezien de landelijke toename van het aantal corona besmettingen en het feit dat het virus relatief lang overleeft op oppervlakten, heeft ons doen besluiten dat wij geen zorghandelingen/thanatopraxie meer in de thuissituatie uitvoeren maar alleen in de klinische ruimte. In de thuissituatie kunnen wij onvoldoende onze beschermende maatregelen treffen en de hygiëne voorschriften volgen om een eventuele (kruis)besmetting te voorkomen.
Zoals ook al gemeld in de mail van 13 maart jl. voeren wij geen thanatopraxie behandeling uit bij een overledene met een vermoedelijke of positief geteste corona besmetting.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze maatregel vraagt om aanpassingen in de samenwerking. Hierin denken wij in elke situatie uiteraard zorgvuldig mee en komen we ongetwijfeld tot passende oplossingen. 

Wij hopen uiteraard zo snel mogelijk weer de service aan huis te kunnen verlenen waar we voor staan. Laten we op dit moment vooral zorg dragen voor elkaar en ieders gezondheid! 

Indien jullie nog vragen hebben dan horen wij het graag.Vrijdag 13 maart “Coronavirus”

 

 

Wij willen u graag informeren over onze werkzaamheden en dienstverlening i.v.m. het coronavirus. Wij volgen de adviezen vanuit de overheid nauwkeurig en zullen indien gewenst onze maatregelen daarop aanpassen.

 

Wij staan gewoon klaar om onze zorgbehandelingen uit te voeren, zo nodig met extra beschermende maatregelen. Om de naasten, u en onszelf te beschermen werken wij het liefst zo min mogelijk met grotere groepen mensen. Per situatie overleggen wij wat de meest geschikte vorm is. 

 

 

Tevens stellen wij u graag op de hoogte van de volgende informatie met betrekking tot overledenenzorg en thanatopraxie / balseming. 

 

Het RIVM (LCI) heeft op dit moment nog niet voorzien in een publicatie van informatie en werkinstructies met betrekking tot het coronavirus en zorg van een overledene. Er bestaat dan ook nog geen eenduidig advies over handelwijzen met betrekking tot het coronavirus in de Nederlandse overledenenzorg. 

Zodra het RIVM (LCI) specifieke informatie voor de overledenenzorg opstelt zal daarvan melding worden gemaakt.

 

Wij van Afuitex Post Mortem Support zullen zoals gebruikelijk de verzorgingen en thanatopraxie / balsemingen gewoon uitvoeren met uitzondering van het advies van het Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration. Zie onderstaande informatie.

 

Balseming, thanatopraxie en obductie

Het Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration geeft op dit moment als advies dat post mortem procedures (zoals balseming / thanatopraxie) en obducties (autopsies) van vermoedelijk besmette overledenen en overledenen waarvan vaststaat dat deze besmet zijn beter geen doorgang kunnen vinden om de overdracht van infectieuze agentia te minimaliseren.

Bron: Occupational Safety and Health Administration (USA)

 

 

Zodra het RIVM (LCI) met adviezen komen zullen wij die uiteraard opvolgen en u daarvan op de hoogte stellen. U kunt ook zelf informatie verkrijgen op  https://lci.rivm.nl/