Thanatopraxie

 

 

 

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het lichaam van de overledene voor de duur van de opbaring met een maximum van tien dagen. Het wordt ook wel 'lichte balseming' genoemd. 

 

Na een thanatopraxie behandeling ziet de overledene er natuurlijker uit en voelt niet meer zo koud aan, omdat er geen koelinstallatie nodig is. Het lichaam neemt de temperatuur van de omgeving aan en zelfs bij warm weer kan een koelinstallatie achterwege blijven. Door een thanatopraxie behandeling kunnen uiterlijke tekenen van een eventuele ziekte vervagen of zelfs verdwijnen. De donkere vlekken die ontstaan bij de oren en de handen (de zogeheten lijkvlekken) verdwijnen veelal.

 

Thanatopraxie wordt buiten Nederland al tientallen jaren op grote schaal toegepast. Pas sinds 2010 is het ook in Nederland toegestaan.

 

De verzorging en de opbaring van de overledene kan na de behandeling op gebruikelijke wijze plaatsvinden door de nabestaanden en/of uitvaartverzorger. Ook is het mogelijk dat wij de verzorging en opbaring op ons nemen.  

  

De behandeling is mogelijk in de thuissituatie, behalve als er obductie of donatie heeft plaatsgevonden dan zal de behandeling in een daartoe bestemde ruimte moeten geschieden. 

 

 Thanatopraxie kan een goede bijdrage zijn om waardig afscheid te kunnen nemen.

 

 

Hoe gaat een behandeling?

 

De behandeling heeft als doel de lichaamseigen vloeistoffen te vervangen door een conserverende vloeistof.

Er wordt voor de thanatopraxie behandeling een kleine opening gemaakt, meestal in de hals. Via de slagader wordt een vloeistof in de intacte vaatstelsel gebracht, terwijl het eventueel nog aanwezige bloed via een ader wordt afgevoerd. Tijdens de behandeling masseert de thanatopracteur de ledematen om een goede verdeling van de vloeistof in het vaatstelsel te bevorderen. De holle organen, lichaamsholtes en het spijsverteringskanaal worden ontdaan van vloeistoffen en/of gas vorming.

 

Ook het zorgvuldig verzorgen van het uiterlijk van de overledene hoort bij onze behandeling. Dit doen wij zo veel mogelijk samen met de naasten.

 

 

Voordelen van Thanatopraxie

 

Een opbaring zonder koeling

 

Lichaam op omgeving temperatuur

 

Vlekken en verkleuringen verdwijnen

 

Ontspannen gelaat

 

Langere opbaarperiode

 

Geen hinderlijke geuren

 

Geen condensvorming

 

Meer mogelijkheden bij thuis opbaringen

 

 

Veel gestelde vragen

 

Kan de behandeling ook thuis worden uitgevoerd?

 

De behandeling is heel goed mogelijk in een thuis-situatie, maar als er obductie / sectie heeft plaatsgevonden zal de behandeling in een daartoe bestemde ruimte moeten plaatsvinden. 

 

Komt iedereen in aanmerking voor een thanatopraxie behandeling ?

 

Ja, in principe komt iedereen in aanmerking, tenzij wij op grond van de individuele situatie van de overledene tot de conclusie komen dat de behandeling niet het gewenste resultaat zou kunnen geven, of niet aan de wensen van de nabestaanden of familie kunnen voldoen.

 

Wanneer en hoe snel moet er met de behandeling begonnen worden?

 

Een behandeling hoeft niet direct na overlijden te worden uitgevoerd, het kan ook een paar uur later. In de meeste gevallen is er voor deze overbrugging ook geen koeling noodzakelijk.

 

Meestal is het zo dat de uitvaartondernemer/begeleider contact met ons opneemt en een planning maakt voor de behandeling, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.

 

Mag iedereen een thanatopraxie behandeling uitvoeren?

 

Nee, niet iedereen mag een behandeling uitvoeren, daar is een vakdiploma voor nodig.

Afuitex Thanatopraxie is gediplomeerd en ingeschreven in het register van het NIT, VVAT en NVOA met gecertificeerde thanatopracteurs.

 

Kan thanatopraxie ook na donatie of obductie?

 

Ja, dan is de behandeling goed mogelijk, alleen zal deze behandeling dan niet meer thuis kunnen worden uitgevoerd. Er zal moeten worden uitgeweken naar een daartoe bestemde ruimte. Denkt u dan aan de ruimte van het uitvaartcentrum of het mortuarium van een ziekenhuis. 

 

Is thanatopraxie aan te bevelen voor overleden kinderen?

 

Ja, kinderen komen zeker in aanmerking, het afscheid nemen is veel prettiger als er niet gekoeld wordt, omdat er veel meer lichamelijk contact is bij kinderen is dit aangenamer met omgevings temperatuur dan met een koel installatie.

 

Is overgewicht een probleem?

 

Nee, overgewicht is geen probleem. Thanatopraxie zal in dit geval juist een goede keuze kunnen zijn, omdat het lichaam van binnenuit wordt geconserveerd.

 

 

 

Balsemen voor repatriëring 

 

 

Balsemen is het conserveren van het lichaam van een overledene voor de langere termijn. Balsemen wordt in Nederland toegepast voor repatriëring van een overledene naar het buitenland. Indien u nadere informatie wenst of een behandeling wilt laten uitvoeren, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

 

Bel voor een behandeling of informatie 06 121 703 66