Thanatopraxie 

 

  

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het lichaam van de overledene voor de duur van de opbaring.

Het wordt ook wel 'lichte balseming' genoemd. 

 

Na een thanatopraxie behandeling ziet de overledene er natuurlijker uit en voelt niet meer zo koud aan. Het lichaam neemt de temperatuur van de omgeving aan en zelfs bij warm weer kan een koelinstallatie achterwege blijven. Door een thanatopraxie behandeling zullen uiterlijke tekenen van een eventuele ziekte vervagen of zelfs verdwijnen. De donkere vlekken die ontstaan bij de oren en de handen (de zogeheten lijkvlekken) verdwijnen veelal.

 

Bij thuis overlijden kan in veel gevallen de behandeling thuis uitgevoerd worden, bij complexiteit of beperkingen zullen wij uitwijken naar een van onze locaties.

Bij klinisch overlijden zullen wij ook klinisch behandelen. 

 

 

 

 

Hoe gaat een behandeling?

 

De behandeling heeft als doel de lichaamseigen vloeistoffen te vervangen door een conserverende vloeistof.

Er wordt voor de thanatopraxie behandeling een kleine opening gemaakt, meestal in de hals. Via de slagader wordt vloeistof in het vaatstelsel gebracht, het nog aanwezige bloed wordt via de ader wordt afgevoerd. Dit is vergelijkbaar met een transfusie.

Tijdens de behandeling masseert de thanatopracteur de ledematen om een goede verdeling van de vloeistof in het vaatstelsel te bevorderen. De holle organen, lichaamsholtes en het spijsverteringskanaal worden ontdaan van vloeistoffen en/of gas vorming.

 

Ook het zorgvuldig verzorgen van het uiterlijk van de overledene hoort bij onze behandeling. Dit doen wij zo veel mogelijk samen met de naasten.

 

 

Voordelen van Thanatopraxie

 

Een opbaring zonder koeling

Lichaam op omgeving temperatuur

Vlekken en verkleuringen verdwijnen

Ontspannen gelaat

Langere opbaarperiode

Geen hinderlijke geuren

Geen condensvorming

Meer mogelijkheden bij thuis opbaringen

 

 

Veel gestelde vragen

 

Kan de behandeling ook thuis worden uitgevoerd?

 

De behandeling is heel goed mogelijk in een thuis-situatie, maar als er obductie / sectie heeft plaatsgevonden zal de behandeling in een daartoe bestemde ruimte moeten plaatsvinden. 

  

Wanneer en hoe snel moet er met de behandeling begonnen worden?

 

Een behandeling hoeft niet direct na overlijden te worden uitgevoerd, het kan heel goed een paar uur later. In de meeste gevallen is er voor deze overbrugging ook geen koeling noodzakelijk.

Het is belangrijk dat de overledene na overlijden niet op een koelplaat wordt gelegd, dit kan als gevolg hebben dat de thanatopraxie behandeling niet meer mogelijk is. Dit i.v.m. bevriezing van het vaatstelsel.

De overledene koelen in een centrale koeling is geen probleem.

 

Mag iedereen een thanatopraxie behandeling uitvoeren?

 

Nee, niet iedereen mag een behandeling uitvoeren, daar is een vakdiploma voor nodig.

Afuitex Thanatopraxie is gediplomeerd en ingeschreven in het register van het NIT, VVAT en NVOA met gecertificeerde thanatopracteurs.

 

Kan thanatopraxie ook na donatie of obductie?

 

Ja, dan is de behandeling in veel gevallen ook mogelijk. In deze situatie overleggen wij eerst graag even met het obductie-donatie team om een aantal technische vragen te kunnen stellen. Daarna kunnen wij aangeven of een thanatopraxie behandeling nog mogelijk is.

 

Na donatie en/of obductie kunnen wij de behandeling niet in de thuissituatie uitvoeren. Er zal moeten worden uitgeweken naar een daartoe bestemde ruimte. Denkt u dan aan de ruimte van het uitvaartcentrum of het mortuarium van een ziekenhuis. 

 

Is overgewicht een probleem?

 

Nee, overgewicht is geen probleem. Thanatopraxie zal in dit geval juist een goede keuze kunnen zijn, omdat het lichaam van binnenuit wordt geconserveerd.

 

 

 

Balsemen voor repatriëring 

 

 

Balsemen is het conserveren van het lichaam van een overledene voor de langere termijn. Balsemen wordt in Nederland toegepast voor repatriëring van een overledene naar het buitenland. Indien u nadere informatie wenst of een behandeling wilt laten uitvoeren, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.